LIb iegādājās ketelēšanas mašīnu

MesPasi

No 2012. gada 30. jūlija līdz 31. oktobrim Ludzas Invalīdu biedrība īstenoja projektu „Ketelēšanas mašīnas iegāde cilvēku ar invaliditāti pašnodarbināšanas veicināšanai”, kuru finansiāli atbalstīja VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši”. Projekta mērķis bija veicināt cilvēku ar invaliditāti pašnodarbinātību.
2012. gada maijā noslēdzās Ludzas invalīdu biedrības īstenotais projekts „Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA”. Projekta ietvaros tika izveidotas adīšanas darbnīcas Ludzā un Zilupē. Darbnīcām iegādātas adāmmašīnas, šujmašīnas un cits aprīkojums, uz kurām projekta dalībnieki apguva mašīnadīšanas pamatus. Uz šī projekta bāzes tika dibināts sociālais uzņēmums „SinaVita”.

Lasīt vairāk…

Ludzā tiks dibināts sociālais uzņēmums

Sanaksme2012. gada 4. aprīlī notika Ludzas Invalīdu biedrības projekta „Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA” noslēguma seminārs. Projektu finansēja Sorosa fonds-Latvijā, Ludzas un Zilupes novadu pašvaldības. Seminārā pulcējās projektā iesaistītie dalībnieki un apsprieda rezultātus un nākotnes plānus.

Ludzas Invalīdu biedrības projekta „Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA” mērķis bija uzlabot Ludzas un Zilupes cilvēku ar invaliditāti ekonomisko kapacitāti, radot jaunu iespēju celt dzīves kvalitāti. Projekts sākās pagājušā gada maijā, un tā ietvaros tika iegādāts mašīnadīšanas aprīkojums un izveidotas divas adīšanas darbnīcas – Ludzā un Zilupē. Mašīnadīšanas pamatiem tika apmācīti 45 cilvēki. Notika arī uzņēmējdarbības un mārketinga pamatu apmācības un apģērbu dizaina apmācības.

Lasīt vairāk…

Projekts „Portatīvā datora iegāde vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Ludzas Invalīdu biedrībā”, Nr. 11-01-LL33-L413102-000001 Datortehnika nodrošina lielāku mobilitāti

ELFLALudzas pilsētā ir reģistrēti 993 cilvēki ar invaliditāti (VSAA 2009. gada jūlija dati). Daudziem no tiem ir liegta iespēja iziet no mājām un būt sabiedrībā gan veselības stāvokļa, gan, galvenokārt, vides nepieejamības dēļ. Šie cilvēki ir pilnībā izolēti no sabiedrības, viņiem nav iespējas sazināties ar cilvēkiem arī virtuāli. Pat iegādājoties datortehniku, daļa no viņiem arī neprot to izmantot.
Izanalizējot situāciju, LIb valdei radās doma iegādāties portatīvo datoru. Ar tā palīdzību arī dot iespēju organizācijas biedriem izmantot e-pakalpojumus un paaugstināt mobilitātes efektivitātes līmeni.
Projekta realizācija deva iespēju cilvēkiem, kuriem ir liegta iespēja pilnvērtīgi būt sabiedrībā ar interneta tīmekļa palīdzību: veidot savus sociālās saskarsmes tīklus, tādā veidā meklējot draugus, attīstot komunikācijas spējas un galvenais – nejusties izmestiem no sabiedrības.

Lasīt vairāk…