Projekts „Ludzas Invalīdu biedrības darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde”

ELFLA22010. gada 21. oktobrī Ludzas Invalīdu biedrībā tika uzsākta projekta „Ludzas Invalīdu biedrības darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde”, Nr. 10-01-LL33-L413102-000003 īstenošana. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis bija sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju un nodrošināt apstākļus ilgtermiņa darbības plāna īstenošanai, uzlabojot biedrības „Ludzas Invalīdu biedrība” darbības apstākļus.

Lasīt vairāk…

Ludzas cilvēki ar invaliditāti kļūst mobilāki

eea_financial_mechanism_logoSIF_logo_krasains_pamata_CMYKnorwegian_financial_mechanism_logo

Gadu mijai tuvojoties, noslēdzas arī projekta Nr.2009.NVOF2.4./6-4/06 „Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana” īstenošana. 2010.gada laikā tika paveikts viss projekta ietvaros iecerētais: organizēts informatīvais seminārs „NVO iespējas Latgales reģionā un Latvijā”, notika apmācību kursi projektu izstrādē un vadībā, sekmīgi noritēja angļu valodas apmācību kursi, sadarbībā ar pašvaldībām izveidota datu bāze par Ludzas novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti, viņu vitālām vajadzībām un problēmām, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Invalīdu sperta un rehabilitācijas klubu „Medņeva”, iegādāts kopētājs, fotokamera, CD atskaņotājs, tāfele un dokumentu plaukts.

Lasīt vairāk…