Projekts „Ludzas Invalīdu biedrības darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde”

ELFLA2010. gada 21. oktobrī Ludzas Invalīdu biedrībā tika uzsākta projekta „Ludzas Invalīdu biedrības darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde”, Nr. 10-01-LL33-L413102-000003 īstenošana. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis bija sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju un nodrošināt apstākļus ilgtermiņa darbības plāna īstenošanai, uzlabojot biedrības „Ludzas Invalīdu biedrība” darbības apstākļus.
Projekta aktivitātes:
- telpu vienkāršota renovācija;
- pamatlīdzekļu iegāde (mēbeļu, datorapīkojuma un elektropreču iegāde un uzstādīšana).
Sasniegtie rezultāti:
- tika renovētas Ludzas Invalīdu biedrības telpas 24,11 kv.m platībā (2 logu nomaiņa, sienu izlīdzināšana, griestu apdare, elektroinstalāciju sakārtošana, grīdas izlīdzināšana, 1 durvju nomaiņa);
- tika iegādātas un uzstādītas jaunas mēbeles (1 biroja krēsls, 1 rakstāmgalds, 2 atpūtas krēsli, 2 izvelkami konferenču galdi, 1 žurnālgalds, 1 spogulis, 1 drēbju pakaramais);
- tika iegādāts un uzstādīts elektroaprīkojums (1 televizors, 1 DVD-atskaņotājs);
- tika iegādāta un uzstādīta datoraparatūra (1 dators ar programmnodrošinājumu, 1 monitors un 1 ekrāns prezentācijām).
Projekta ilgtermiņa sagaidāmie rezultāti:
- tiks sekmēta cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija, viņu līdzdalība sabiedriskajos procesos;
- veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām rīcībspēja.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 5758, 40 LVL no kurām 5182, 44 Ls publiskais finansējums un 575, 85 Ls Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta īstenošanas termiņš no 2010. gada 21. oktobra līdz 2011. gada 15. jūlijam.