Ludzas cilvēki ar invaliditāti kļūst mobilāki


eea_financial_mechanism_logoSIF_logo_krasains_pamata_CMYKnorwegian_financial_mechanism_logo

Gadu mijai tuvojoties, noslēdzas arī projekta Nr.2009.NVOF2.4./6-4/06 „Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana” īstenošana. 2010.gada laikā tika paveikts viss projekta ietvaros iecerētais: organizēts informatīvais seminārs „NVO iespējas Latgales reģionā un Latvijā”, notika apmācību kursi projektu izstrādē un vadībā, sekmīgi noritēja angļu valodas apmācību kursi, sadarbībā ar pašvaldībām izveidota datu bāze par Ludzas novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti, viņu vitālām vajadzībām un problēmām, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Invalīdu sperta un rehabilitācijas klubu „Medņeva”, iegādāts kopētājs, fotokamera, CD atskaņotājs, tāfele un dokumentu plaukts.
Īpašais Ludzas Invalīdu biedrības veikums ir autovadītāju apmācības kursu organizēšana LIb biedriem šī projekta ietvaros. 6 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika radīta iespēja apgūt auto vadīšanu savā dzīvesvietā – tepat Ludzā. Līdz šim vienīgā vieta Latvijā, kur varēja apgūt praktiskās braukšanas apmācību B kategorijas iegūšanai transportlīdzekļa personām ar kustību traucējumiem, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Jūrmalā). Autoskola „Vikingi” šim nolūkam iegādājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem speciāli pielāgotu transportlīdzekli, veica teorētisko un praktisko apmācību. Viens LIb biedrs jau ir saņēmis autovadītāja apliecību, 4 – nokārtojuši teorētisko eksāmenu CSDD.
Projektu „Ludzas Invalīdu biedrības darbības spēju paaugstināšana” atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projektu līdzfinansēja Ludzas novada pašvaldība.