Ludzā tiks dibināts sociālais uzņēmums

logo1 logo22012. gada 4. aprīlī notika Ludzas Invalīdu biedrības projekta „Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA” noslēguma seminārs. Projektu finansēja Sorosa fonds-Latvijā, Ludzas un Zilupes novadu pašvaldības. Seminārā pulcējās projektā iesaistītie dalībnieki un apsprieda rezultātus un nākotnes plānus.

Ludzas Invalīdu biedrības projekta „Adīšanas darbnīcu izveide Ludzā un Zilupē cilvēku ar invaliditāti ekonomiskās kapacitātes celšanai/ADDA” mērķis bija uzlabot Ludzas un Zilupes cilvēku ar invaliditāti ekonomisko kapacitāti, radot jaunu iespēju celt dzīves kvalitāti. Projekts sākās pagājušā gada maijā, un tā ietvaros tika iegādāts mašīnadīšanas aprīkojums un izveidotas divas adīšanas darbnīcas – Ludzā un Zilupē. Mašīnadīšanas pamatiem tika apmācīti 45 cilvēki. Notika arī uzņēmējdarbības un mārketinga pamatu apmācības un apģērbu dizaina apmācības. Pēc apmācībām cilvēki mācījās patstāvīgi un adīja dažādus izstrādājumus. Pagājušā gada nogalē, sadarbībā ar biedrību „Zinis” notika divas radošās domāšanas NE-darbnīcas „Radošums un inovācija reģionos krīzes apstākļos”. Šī gada martā notika pieredzes apmaiņas brauciens, kura ietvaros dalībnieki tikās ar sociālā uzņēmuma Ziedot.lv un Mammu pārstāvjiem. Braucienā tika precizēta sociālā uzņēmuma būtība: tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) vai jebkura cita uzņēmējdarbības forma, kura daļu savas peļņas novirza labdarībai. Tomēr juridiskā statusa „sociālais uzņēmums” Latvijā nav, tāpēc dažreiz tā ir tikai reklāma. Pēc brauciena tika sarīkotas izstrādājumu izstādes. Kopumā tika saražoti 76 adītie izstrādājumi: džemperi, jaciņas, zeķes, svārki, lakati utt. Tika izdots buklets ar nosaukumu „Omes Rūtas gudrie jautājumi”, kurā vienkāršā formā apkopota motivējošā informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu un informācija par projekta aktivitātēm.

SanaksmeViens no plānotiem projekta rezultātiem bija, ka cilvēki, iemācoties adīt, reģistrēs savu saimniecisko darbību jeb kļūs par pašnodarbinātām personām, bet to izdarīja tikai viens projekta dalībnieks. Par lielāko problēmu projekta dalībnieki saskata zemas produkcijas pārdošanas iespējas. Vēl tika diskutēts pat izstrādājumu izskatu un dizainu, kas varētu būt uzlabots, piesaistot māksliniekus. Rezultātā Ludzas Invalīdu biedrība nolēma dibināt sociālo uzņēmumu – SIA, uzreiz pēc semināra sparīgi ķērās pie darba un uzsāka reģistrēšanas procesu. Ludzas Invalīdu biedrības SIA plānotie uzdevumi ir piesaistīt māksliniekus ar mašīnu adīto izstrādājumu dizaina izveidei un veicināt pārdošanu. Lielais sapnis ir meklēt noietu ārzemēs, jo tur precēm, kuras tiek ražotas sociālajos uzņēmumos, ir lielāka pievienotā vērtība. Šobrīd projekta dalībnieki turpina patstāvīgi apgūt mašīnadīšanas arodu.

Kaut arī pilnīgi netika sasniegti projekta plānotie rezultāti, noslēguma semināra dalībnieki teica siltus vārdus. Kopā darbojoties projektā cilvēki ieguva vērtīgas mašīnadīšanas prasmes un nelielu cerību. Ludzas invalīdu biedrība ir apņēmības pilna turpināt šo iniciatīvu, jo tic, ka mūsu cilvēki ir spējīgi saražot tiešām labas un konkurētspējīgas preces.

Ludzas Invalīdu biedrība un personīgi biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Seņkova pateicas par atbalstu Ludzas novada pašvaldībai un Zilupes novada pašvaldībai, kuras ne tikai nodrošināja projekta līdzfinansējumu, bet bija pretimnākošas, risinot dažādus ar projektu saistītos jautājumu.