Projekts „Portatīvā datora iegāde vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Ludzas Invalīdu biedrībā”, Nr. 11-01-LL33-L413102-000001 Datortehnika nodrošina lielāku mobilitāti

ELFLALudzas pilsētā ir reģistrēti 993 cilvēki ar invaliditāti (VSAA 2009. gada jūlija dati). Daudziem no tiem ir liegta iespēja iziet no mājām un būt sabiedrībā gan veselības stāvokļa, gan, galvenokārt, vides nepieejamības dēļ. Šie cilvēki ir pilnībā izolēti no sabiedrības, viņiem nav iespējas sazināties ar cilvēkiem arī virtuāli. Pat iegādājoties datortehniku, daļa no viņiem arī neprot to izmantot.
Izanalizējot situāciju, LIb valdei radās doma iegādāties portatīvo datoru. Ar tā palīdzību arī dot iespēju organizācijas biedriem izmantot e-pakalpojumus un paaugstināt mobilitātes efektivitātes līmeni.
Projekta realizācija deva iespēju cilvēkiem, kuriem ir liegta iespēja pilnvērtīgi būt sabiedrībā ar interneta tīmekļa palīdzību: veidot savus sociālās saskarsmes tīklus, tādā veidā meklējot draugus, attīstot komunikācijas spējas un galvenais – nejusties izmestiem no sabiedrības.

Portatīvais dators tiek izmantots Invalīdu biedrības biedru apmācībām darbam standartprogrammās (Word, Exel, LiveBruch (bezmaksas alternatīva programmai CorelDraw), Pover Point u.c.) un interneta vidē. Apmācības notiek divējādi: biedrības loceklis var nākt uz biedrības ofisu un mācīties strādāt ar datoru, bet, ja cilvēkam ir kustību traucējumi, viņš tiek apmācīts mājās.

Biedrības ikdienā bieži tiek rīkoti dažādi pasākumi un tāpēc rodas nepieciešamība izveidot reklāmu. Projektu ietvaros bieži vien tiek veidoti bukleti. Šos darbus daudz labāk un kvalitatīvāk iespējams veikt, izmantojot LiveBruch programmu. Tā ir grafiskā redaktora programma, kas paredz izveidot vektorzīmējumus, veidot logo, bukletus un daudzus citus grafikas elementus. Tāpēc šī projekta ietvaros iegādātā portatīvā datortehnika ļauj LIb biedriem efektīvāk darboties rīkojot biedrības pasākumus, apmeklējot seminārus, konferences un īstenot dažādu projektu aktivitātes.

Projekts tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās publiskās izmaksas sastādīja 934,67 Ls. Projekta īstenošanas termiņš no 24.10.2011. līdz 02.04.2012.