Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas vai izaicinājumi?

picture1

Tāds bija galvenais jautājums, kuru apsprieda sešu Latgales novadu pārstāvji 27. februārī Krāslavā. Tur pēc Ludzas Invalīdu biedrības un Eiroreģiona „Ezeru zeme” iniciatīvas tika organizēta diskusija, kuras fokusā – sociālā uzņēmējdarbība (saīsināti – SU).

Lasīt vairāk…

Aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”!

Picture1Jūs droši vien zināt, ka Labklājības ministrija plāno sākt veidot atbalsta sistēmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai un izmēģinājumprojekts tiks īstenots no 2016. gada 1. janvāra?
Lasīt vairāk…

Sociālajai uzņēmējdarbībai Latgalē – būt!

IMG_6566

Tā nosprieda reģionālās paneļdiskusijas „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – būt vai nebūt?” dalībnieki. Diskusija notika 12. septembrī Ludzā. Tās organizēšanā un norisē piedalījās 47 dalībnieki no Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas novada, kā arī Rīgas, Jelgavas un Reikjavīkas (Islande).
Laika posmā no 2003. gada līdz ekonomiskās krīzes kulminācijai 2009. – 2010. gadā nodarbināto skaits sociālajos uzņēmumos (SU) Eiropā palielinājās no 11 līdz 14,5 miljoniem cilvēku, kas ir 6,5 procenti no nodarbināto kopskaita un daudzviet kļuva par atslēgu uz izeju no bezcerības un krīzes. Gandrīz ceturtā daļa uzņēmumu Eiropā ir SU.

Lasīt vairāk…