Otrdiena, 2017. gada 25. jūlijs

Vārda diena:

Jaunākās tēmas
 • SLUDINĀJUMS

  22/07/2017

  28. jūlijā plkst. 12:00 viesnīcas „Ludza” 1. stāva zālē (1. Maija ielā 1) Ludzas Invalīdu biedrība aicina visus interesentus

 • SLUDINĀJUMS

  04/07/2017

  Ludzas Invalīdu biedrības biedru ievērībai! Lai laicīgi saņemtu informāciju par biedrības organizētajiem pasākumiem un citiem jaunumiem, lūdzam tos, kuriem

 • Klauvē, un tev atvērs!

  04/07/2017

  21. jūnijā Ludzas invalīdu biedrības dalībnieki bija aicināti piedalīties seminārā par nevalstisko organizāciju nozīmi demokrātiskajā sabiedrībā. Seminārs ir viena

Ludzas Invalīdu biedrība kā pastāvīga organizācija tika dibināta 2006. gada 25. aprīlī un tās mērķi ir:

 • veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā,
 • veicināt invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu,
 • aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā,
 • sekmēt invalīdu izglītošanu, nodarbinātību un uzņēmējdarbību.
  2006. gada oktobrī LIb tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

handsBiedrības galvenās aktivitātes ir:

 • gadskārtu svētku pasākumu organizēšana LIb biedriem;
 • projekta pieteikumu izstrāde un piedalīšanās projektu konkursos;
 • LIb biedru informēšana par rehabilitācijas, izglītošanās un prasmju attīstīšanas iespējām;
 • piedalīšanās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un Tautas nama organizētajos pasākumos;
 • kultūras un izglītojošo ekskursiju organizēšana LIb biedriem;
 • tikšanās ar Ludzas pilsētas domes sociālajiem darbiniekiem dažādu sociālu jautājumu apspriešanai;
 • reizi trijos mēnešos tiek rīkotas biedru sapulces, kurās tiek apspriestas biedrības aktualitātes un tās tālākā darbība;
 • apmeklētāju pieņemšana. Visvairāk cilvēkus ar invaliditāti interesē juridiskie jautājumi – kādas ir viņu tiesības, kādus pabalstus viņi var saņemt savās pašvaldībās, kā un kur var dabūt tehniskos palīglīdzekļus utt.
 • Noslēgts līgums par sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību;
 • Ludzas novada pašvaldībai iesniegts tsarists-fotofiks par vietām, kur nepieciešami vides pieejamības uzlabojumi;
 • Panākta vienošanās ar SIA „Ludzas rajona slimnīca” par rehabilitācijas pakalpojumu maksas samazināšanu Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti 2013. gada vasaras mēnešos;