Aicinām apgūt sociālo uzņēmējdarbību

- Finanšu vadība;
- Organizācijas vadība;
- Personāla vadība sociālajos uzņēmumos;
- Biznesa plāna izstrāde.

Bezmaksas apmācību kursos „Sociālā uzņēmuma veidošana, darbība un vadība” piedāvājam apgūt šādas tēmas:
- Sociālā uzņēmuma izveidošana;
- Tiesiskie aspekti;
- Sociālie uzņēmumi un LR nodokļi;
- Mārketinga vadība sociālajos uzņēmumos;
- Produkcijas tirdzniecības organizēšana un pārdošana;
- Finanšu vadība;
- Organizācijas vadība;
- Personāla vadība sociālajos uzņēmumos;
- Biznesa plāna izstrāde.
Pēc pilna mācību kursa apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par programmas apguvi.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā no 2014. gada 6. februāra līdz 16. aprīlim Ludzā, P. Miglinīka ielā 34 (Ludzas 2. vidusskolas telpās). Nodarbības notiks 2 grupās dažādos laikos. Vienai grupai nodarbības notiks no plkst. 9:00 līdz 12:00, otrai grupai – no plkst. 17:30 līdz 20:30.

Dalībai apmācību kursā var pieteikties Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu iedzīvotāji. Pieteikums dalībai lūgums atsūtīt uz e-pastu: adg@inbox.lv līdz 2014. gada 30. janvārim. Vairāk informācijas pa tālruni 27804838.

Apmācību kursu „Sociālā uzņēmuma veidošana, darbība un vadība” organizē Ludzas Invalīdu biedrība projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/012 „Darbs ir dzīve” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Latvijas Valsts un Ludzas novada pašvaldība.