Sociālajai uzņēmējdarbībai Latgalē – būt vai nebūt? diskusija