Ludzas Invalīdu biedrība aicina visus interesentus uz apmācību kursu “Invaliditātes politika Latvijā un Eiropā”

Apm2Ar mērķi sniegt sapratni par invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti īpašām vajadzībām 2017.gada 24.augustā plkst. 11.00 00 viesnīcas „Ludza” 1. stāva zālē (1. Maija ielā 1) Ludzas Invalīdu biedrība organizē apmācību kursu “Invaliditātes politika Latvijā un Eiropā”.
Lasīt vairāk…

Iejūtas deputātu lomās

Iesnieguma_cels_projekts-1024x57628.jūlijā Ludzas Invalīdu biedrības dalībnieki un citi interesenti pulcējās SIA „Saule 5” zālē, kur notika Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „Kopā varam vairāk!” kārtējā nodarbība. To vadīja lektore Tatjana Juškāne. Seminārā iesaistījās 31 dalībnieks.

Šoreiz interaktīvā semināra tēma – iesnieguma ceļš.

Nodarbības mērķis bija detalizēti iepazīstināt NVO biedrus, kā pašvaldībā tiek pieņemti lēmumi, kā tiek izskatīti iesniegumi. Lai šis process kļūtu saprotamāks, nodarbībā tika organizēta lomu spēle, kurā semināra dalībnieki iejutās deputātu un pašvaldības darbinieku lomās.

Lektore uzsvēra, ka ierēdņi drīkst rīkoties tikai pastāvošās likumdošanas ietvaros. Deputāti, izskatot iesniegumu, balstās uz informāciju, kas ir viņu rīcībā. Tāpēc ir ļoti svarīgi pamatot savas vēlmes aktualitāti un nepieciešamību. Pašvaldības budžets ir ierobežots, visas vajadzības nav iespējams apmierināt. Jautājumu pēc būtības lemj kādā no komitejām – Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu, Teritoriālā un attīstības komiteja, Finanšu komiteja. Vēlāk par to spriež un balso domes sēdē. Lasīt vairāk…

Ludzas Invalīdu biedrība aicina visus interesentus uz semināru “Iesnieguma ceļš”

Picture1-228. jūlijā plkst. 12:00 viesnīcas „Ludza” 1. stāva zālē (1. Maija ielā 1) Ludzas Invalīdu biedrība aicina visus interesentus uz semināru „Iesnieguma ceļš”.

Semināra mērķis ir detalizēti iepazīstināt NVO biedrus ar lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā. Mērķa sasniegšanai seminārs tiks organizēts, izmantojot metodi “lomu spēle”. Dalībniekiem tiks piešķirtas lomas – pašvaldības darbinieki, domes deputāti un izspēlēts konkrētā iesnieguma ceļš – kādus posmus tas iziet un kas ar to notiek no iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai.
Lasīt vairāk…