Picture1„SinaVita” ir Ludzas Invalīdu biedrības dibinātais uzņēmums, kurā cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām māmiņām un bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā ir iespēja iesaistīties adītās produkcijas ražošanā.

2010. gadā LIb piedalījās Sorosa fonda izsludinātajā projektu konkursā. Projekts tika atbalstīts, un tā ietvaros iegādātas 4 adāmmašīnas „Brother” un cits aprīkojums. Tika organizētas praktiskas apmācības un tapa pirmā produkcija.

Šobrīd uzņēmuma darbinieki galvenokārt ada pēc pasūtījuma zeķes deju kolektīviem. Uzņēmumā strādā pašnodarbinātās personas.

Sociālā uzņēmuma „SinaVita” vīzija ir iesaistīt sociāli jūtīgos cilvēkus apgūt jaunas prasmes un iemaņas, iemācīties tās veiksmīgi piedāvāt līdzcilvēkiem, līdz ar to kļūt ekonomiski neatkarīgiem.

Mūsu adījumi