Reģionālā paneļdiskusija “Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – būt vai nebūt?”