Mācāmies sociālo uzņēmējdarbību

Nākotnes biznesa modelis jeb sociālā uzņēmējdarbība
Sociālā uzņēmējdarbība ir aizraujoša un iedvesmojoša 21. gadsimta biznesa tendence, kas pašlaik aizvien vairāk attīstās pasaulē. Tās būtība ir veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Tepat, Ludzā, to var apliecināt SIA „SinaVita” darbinieki un Ludzas Invalīdu biedrības locekļi. Par to pārliecinājās arī apmācību kursa „Sociālā uzņēmuma veidošana, darbība un vadība” dalībnieki.

Picture3
Kas?

Apmācības norisinājās Ludzā projekta „Darbs ir dzīve” ietvaros no šā gada janvāra līdz aprīlim. Mācības notika dienas un vakara grupās, lai arī strādājošiem būtu iespēja piedalīties. Katrā grupā – pa 20 kursantiem no Ludzas, Ciblas, Rēzeknes un Kārsavas novada. Diemžēl līdz kursa beigām un apliecību saņemšanai visi apmācāmie vis netika. Vienam tēmas izrādījās par sarežģītām, cits saprata, ka būs jāpiepūlas un jāstrādā, kāds nesagaidīja cerēto stipendiju…

Par ko?

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par sociālo uzņēmumu darbības un vadības pamatprincipiem, mudināt kursantus kļūt par pašnodarbinātiem.
Tradicionālā izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē preču un pakalpojumu piedāvāšanu, izplatīšanu un pārdošanu. Sociālā uzņēmējdarbība būtībā nodarbojas ar to pašu, vienīgi tā sniedz arī tiešu ieguldījumu sabiedrības labā. Sociālā uzņēmuma peļņa netiek sadalīta starp īpašniekiem, bet gan ieguldīta sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā. Būtiski ir tas, ka sociālā uzņēmuma darbībā bieži vien tiek iesaistītas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas – cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas, bezdarbnieki pirmspensijas vecumā utt.
Kursanti izzināja sociālā uzņēmuma izveidošanas tiesiskos aspektus, mācījās izstrādāt biznesa plānu, apguva produkcijas tirdzniecības organizēšanas un pārdošanas pamatus. Notika praktiskas nodarbības finanšu vadībā un kolokviji.

Picture4

Kā?
Apmācību kursa „Sociālā uzņēmuma veidošana, darbība un vadība” programmu izstrādāja un nodarbības vadīja SIA „Latgales mācību centrs” mācībspēki. Latgalē šādas apmācības tika organizētas pirmoreiz. Pēc kursantu domām programmā bija par daudz teorijas. Pasniedzēji ņēma vērā kursantu vēlmes un mācību programmu koriģēja – iekļāva vairāk praktisku nodarbību.
Uzzinot par „SinaVita” darbību un citiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem, vairāki apmācāmie izteica vēlmi apgūt iemaņas mašīnadīšanā.

Kāpēc?
Kādēļ sociālo uzņēmējdarbību ir svarīgi attīstīt? Latgalē sociālās problēmas ir vienas no aktuālākajām – bezdarbs, nepietiek līdzekļu pārtikas iegādei un komunālo pakalpojumu apmaksai, mazas pensijas un tā tālāk. Ikviens Latvijas iedzīvotājs zina, ka valsts nevar nodrošināt visas viņa vajadzības. Tādēļ ir jāsāk domāt sociāli atbildīgāk, kas ir viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatelementiem.
SU māca būt atbildīgam ne tikai par sevi, savu ģimeni, līdzcilvēkiem, bet arī par sabiedrību, kurā dzīvo.

Kas tālāk?
Ņemot vērā kursantu vēlmes un izvērtējot iespējas, Ludzas Invalīdu biedrība nolēma projekta ietvaros organizēt arī 20 akadēmisko stundu individuālo apmācību kursu mašīnadīšanā 10 personām. Norises laiks: 2014. gada maijs – jūnijs.
Pieteikties mašīnadīšanas kursiem varat zvanot pa tālruni 27804838 vai rakstot uz e-pastu adg@inbox.lv līdz 2014. gada 30. aprīlim. Apmācāmo skaits -10 kursanti.

Apmācības organizētas Ludzas Invalīdu biedrības projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/012 „Darbs ir dzīve” (Work is Life) ietvaros, ko īsteno Ludzas Invalīdu biedrība. Kopējais projekta budžets ir 36 270 EUR.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Latvijas valsts, līdzfinansē Ludzas novada pašvaldība.
Svetlana Rimša,
projekta vadītāja