Aizbildņi un cilvēki ar īpašām vajadzībām saņems dāvanas no “Lauvu kluba”

Ludzas novada Sociālais dienests un Ludzas novada bāriņtiesa aicina Ludzas lionlogo4c-300x280

novadā deklarētās personas, kurām ir noteikta invaliditāte (obligāti līdzi ņemot invaliditātes apliecību) 2014.gada 13. martā un 14. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 ierasties Ludzas pilsētas kinoteātrī (pēc adreses Ludzā, Skolas ielā 26), lai varētu sameklēt sev piemērotu apģērbu, ko ir sarūpējuši un atsūtījuši dāņu draugi no „Lauvu kluba”.
Ludzas novada bāriņtiesa aicina Ludzas novada pašvaldības aizbildņus un aizgādņus ierasties 2014.gada 20. martā un 21. martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Ludzas pilsētas kinoteātrī (pēc adreses Ludzā, Skolas ielā 26), lai varētu sameklēt sev piemērotu apģērbu, ko ir sarūpējuši un atsūtījuši dāņu draugi no „Lauvu kluba”.